تاریخچه تاسیس و زمینه های کاری شرکت

شرکت درناآوند به منظور مشارکت در عمران و آبادانی کشور و با هدف خدمت در راه سازندگی و توسعه کشور در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد. در حال حاضـر این شـرکت با تکیه بر تجربه ی قریب به دو دهه سازندگی و با استفاده از نیروهای متخصص ِخویش توانسته است گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در پایه ۱ ساختمان و ابنیه ، پایه ۱ تأسیسات و تجهیزات، گواهینامه پایه ۱ در مدیریت و انبوه سازی و گواهینامه پایه ۱ صلاحیت مضاعف اجرایی و گواهینامه 2008 - 9001 ISO در مدیریت پروژه های ساختمانی و تأسیساتی اخذ کند. شرکت درناآوند آمادگی انجام پروژه های گوناگون به شـرح ذیل را داراست :اطلاعات ثبتی شـرکت


نام شـرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درناآوند
نوع شـرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سهامی خاص
سـرمایه پرداخت شده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شماره و محل ثبت شـرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۳۷۱۱ تهران
تشخیص صلاحیت و رتبه بندی . . . . . . . . . . رتبه ۱ رشته ساختمان و ابنیه و رتبه ۱ رشته تأسیسات و تجهیزات پایه ۱ در مدیریت انبوه سازی و گواهینامه پایه ۱ صلاحیت مضاعف اجراییاسامی اعضا هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی تحصیلات سابقه کار سمت در مجموعه
افشین نبی فر مهندس مکانیک و مهندسی فنی در زمینه تهویه مطبوع 27 سال مهندس فنی با تخصص در زمینه مبرد و نصب تهویه مطبوع
احسان ناطقی مهندس برق قدرت 25 سال عضو هیئت مدیره
حمید رضا جوانمرد مهندس مکانیک ۲۳ سال نائب رئیس هیئت مدیره
رضا قاسم زاده دکترای شیمی ۴۴ سال عضو هیئت مدیره
پریش نعمتی کارشناس ارشد ساختمان ۲۳ سال عضو هیئت مدیره
امید نبی فر کارشناس ارشد ساختمان ۱۶ سال عضو هیئت مدیره
شاهین رهقی کارشناس ارشد مکانیک ۲۱ سال عضو هیئت مدیره