پروژه بیمارستان صد و شصت تختخوابی تأمین اجتماعی آبادان

Abadan's TaminEjtemaee Hospital (160 beds)

کلیه حقوق برای شرکت درنا آوند محفوظ است