شرکت درنا آوند

به وبسایت رسمی شرکت ساختمانی درنا آوند خوش آمدید.

امکانات تولیدی کارخانه تابلو سازی

کارخانه ساخت تابلو برق به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی خرمدشت با کلیه امکانات طراحی و مونتاژ و رنگ

کارخانه ساخت اسکلت فلزی به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی شمس آباد با کلیه امکانات طراحی و مونتاژ اسکلت های صنعتی و ساختمانی

کارخانه ماشین سازی برای ساخت ماشین آلات مخصوص، متناسب با جبهه های کاری و استراتژی اجرا

کارگاه ساخت تابلو برق
جاجرود، خیابان سیاه سنگ، گلایل یکم، شماره های ۷۵ و ۷۷
تلفن 02176213850
فکس 02176213414