شرکت درنا آوند

به وبسایت رسمی شرکت ساختمانی درنا آوند خوش آمدید.

شرکت درناآوند به منظور مشارکت در عمران و آبادانی کشور و با هدف خدمت در راه سازندگی و توسعه کشور در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد. در حال حاضـر این شـرکت با تکیه بر تجربه ی قریب به دو دهه سازندگی و با استفاده از نیروهای متخصص ِخویش توانسته است گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در پایه ۱ ساختمان و ابنیه ، پایه ۱ تأسیسات و تجهیزات، گواهینامه پایه ۱ در مدیریت و انبوه سازی و گواهینامه پایه ۱ صلاحیت مضاعف اجرایی و گواهینامه 2008 – 9001 ISO در مدیریت پروژه های ساختمانی و تأسیساتی اخذ کند.

شرکت درناآوند آمادگی انجام پروژه های گوناگون به شـرح ذیل را داراست:

  • احداث بناهای بلند مرتبه شامل مجموعه
  • های تجاری، اداری و مسکونی
  • احداث بناهای بیمارستانی
  • احداث ساختمان های آموزشی و پژوهشی
  • اجرای پروژه های صنعتی و نفتی
  • اجرای پروژه های سیویل و محوطه سازی

اطلاعات ثبتی شـرکت

نام شـرکت. . . . . . . . . . .  درناآوند
نوع شـرکت. . . . . . . . . . . سهامی خاص
سـرمایه پرداخت شده. . . . . . . . . . . 1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شماره و محل ثبت شـرکت . . . . . . . . . . . ۱۰۳۷۱۱ تهران
تشخیص صلاحیت و رتبه بندی . . . . . . . . . . . رتبه ۱ رشته ساختمان و ابنیه و رتبه ۱ رشته تأسیسات و تجهیزات پایه ۱ در مدیریت انبوه سازی و گواهینامه پایه ۱ صلاحیت مضاعف اجرایی

اسامی اعضا هیئت مدیره

نام و نام خانوادگیتحصیلاتسابقه کارسمت در مجموعه
افشین نبی فرمهندس مکانیک و مهندسی فنی در زمینه تهویه مطبوع30 سالرئیس هیئت مدیره
احسان ناطقیمهندس برق قدرت30 سالنایب رئیس هیئت مدیره
حمید رضا جوانمردمهندس مکانیک30 سالمدیر عامل و عضو هیئت مدیره
پریش نعمتیکارشناس ارشد ساختمان30 سالعضو هیئت مدیره
امید نبی فرکارشناس ارشد ساختمان25 سالعضو هیئت مدیره
شاهین رهقیکارشناس ارشد مکانیک28 سالعضو هیئت مدیره