شرکت درنا آوند

به وبسایت رسمی شرکت ساختمانی درنا آوند خوش آمدید.

پروژه اداری تجاری مهتاب

  • پروژه : احداث سازه پروژه مهتاب
  • کارفرما : شرکت سرمایهگذاری سپهرتهران
  • مشاور : شرکت مدیریت توسعه سپهر

پروژه مهتاب تجاری ، مسکونی در استان تهران توسط شرکت سرمایهگذاری به مساحت زیربنای حدود 23.545مترمربع توسط شرکت سرمایهگذاری سپهر تهران راهاندازی شده است . این پروژه 15طبقه دارد که به بخشهای گوناگونی تقسیمبندی شده است . از ویژگیهای فنی ساختمانی این پروژه میتوان به اسکلت فلزی سازه پروژه و سقف کمپوزیت آن اشاره نمود. از تأسیسات پروژه میتوان به سیستمهای فنکوئل، چیلر هوارسان، دیزل ژنراتور، موتورخانه مرکزی ، سیستم صوتی، دوربین، تهویه هوای مطبوع، نور و سیستم اطفاء حریق اشاره کرد که بهصورت هوشمند خواهد شد. عملیات اجرایی احداث سازه پروژه فوق مورد پیمان شرکت درنا آوند بوده است .