شرکت درنا آوند

به وبسایت رسمی شرکت ساختمانی درنا آوند خوش آمدید.

پروژه بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی آبادان

  • پروژه : بیمارستان 160تختخوابی آبادان
  • کارفرما : شرکت مدیریت طرح و اجرای خانهسازی ایران
  • مشاور : شرکت مدیریت طرح و اجرای خانهسازی ایران

بیمارستان 160تختخوابی آبادان در فضایی به مساحت 43480هزار مترمربع در 6طبقه استان خوزستان، شهرستان آبادان احداث شده است. محوطهسازی این بیمارستان با در نظر گرفتن فضای پارکینگ به طور مجزا جهت پزشکان و همراهان بیمار به شکلی خاص با رعایت استانداردهای محیط درمانی در حال تکمیل میباشد. همچنین در این محوطهسازی چگونگی دسترسی به ساختمانهای جانبی و زیبایی از اولویتها میباشد. کلیه شبکه فاضلاب و زهکشی اجرا شده و برای آبیاری فضای سبز متناسب با اقلیم خوزستان تاسیسات مناسب آبیاری قطرهای در نظر گرفته شده است . انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی احداث پروژه فوق مورد پیمان شرکت درنا آوند بوده است.