شرکت درنا آوند

به وبسایت رسمی شرکت ساختمانی درنا آوند خوش آمدید.

پروژه بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی رامهرمز

  • پروژه : بیمارستان 100تختخوابی رامهرمز
  • کارفرما : وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی
  • مشاور : مهندسین مشاور ایرانآرک

بیمارستان 100تختخوابی رامهرمز در فضایی به مساحت 67415هزار مترمربع در 2طبقه استان خوزستان، شهرستان رامهرمز احداث شده است. این بیمارستان دارای بخشهای زنان و زایمان، نوزادان، اورژانس، آزمایشگاه، مراقبتهای ویژه، اعمال جراحی، رادیولوژی، فیزیوتراپی، آی سی یو و سی سی یو میباشد . محوطهسازی این بیمارستان به شکلی خاص جهت تردد بیماران و دسترسی با ساختمانهای جانبی طراحی و اجرا شده، که باتوجه به محیط درمانی استانداردهای خود را داراست . در این محوطه سازی چگونگی دسترسی به ساختمانهای جانبی و زیبایی از اولویتها میباشد، همچنین در این بیمارستان پارکینگ پزشکان و همراهان بیمار در نظر گرفته شده است. برای آبیاری فضای سبز تاسیسات مناسب آبیاری قطرهای در نظر گرفته شده است که با توجه به اقلیم خوزستان از فضای سبز مناسبی نیز برخوردار است . عملیات اجرایی ساختمانی، تاسیساتی ساختمان اصلی، ساختمانهای جنبی و محوطهسازی پروژه فوق مورد پیمان شرکت درنا آوند بوده است .