شرکت درنا آوند

به وبسایت رسمی شرکت ساختمانی درنا آوند خوش آمدید.

پروژه مسکونی سیروان و بوکان

 • پروژه : بوکان و سیروان (قطعات 5و )6
 • کارفرما : شرکت نوسازی و عمران اکباتان
 • مشاور : شرکت نوسازی و عمران اکباتان

پروژه تهیه کلیه مصالح و اجرای عملیات سفتکاری، نازککاری، تاسیسات مکانیکی و برقی در بخش شمالی بوکان و سیروان (قطعات 5و6 )به مساحت 17000متر مربع در نیاوران شهر تهران واقع گردیده است . مشخصات پروژه به شرح ذیل می باشد :
پروژه بوکان شمالی

 • زیربنا : 8863مترمربع
 • تعداد واحدها: 21واحد
 • تعداد طبقات مسکونی: 7طبقه
 • تعداد طبقات زیرزمین: 5طبقه

پروژه سیروان شمالی

 • زیربنا : 7842مترمربع
 • تعداد واحدها: 14واحد
 • تعداد طبقات مسکونی : 7طبقه
 • تعداد طبقات زیرزمین: 5طبقه