امکانات تولیدی کارخانه تابلو سازی

کارخانه ساخت تابلو برق به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی خرمدشت با کلیه امکانات طراحی و مونتاژ و رنگ کارخانه ساخت اسکلت فلزی به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی شمس آباد با کلیه امکانات طراحی و مونتاژ اسکلت های صنعتی و ساختمانی کارخانه ماشین سازی برای ساخت ماشین آلات مخصوص، متناسب …

امکانات تولیدی کارخانه تابلو سازی ادامه »