شرکت درنا آوند

به وبسایت رسمی شرکت ساختمانی درنا آوند خوش آمدید.

شرکت درناآوند به منظور مشارکت در عمران و آبادانی کشور و با هدف خدمت در راه سازندگی و توسعه کشور در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد. در حال حاضـر این شـرکت با تکیه بر تجربه ی قریب به دو دهه سازندگی و با استفاده از نیروهای متخصص ِخویش توانسته است گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در پایه ۱ ساختمان و ابنیه ، پایه ۱ تأسیسات و تجهیزات، گواهینامه پایه ۱ در مدیریت و انبوه سازی و گواهینامه پایه ۱ صلاحیت مضاعف اجرایی و گواهینامه 2008 - 9001 ISO در مدیریت پروژه های ساختمانی و تأسیساتی اخذ کند. شرکت درناآوند آمادگی انجام پروژه های گوناگون به شـرح ذیل را داراست :

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress